Tag Archives: Jashan-e-Waladat Murshid Kareem Hazrat Syedna Riaz Ahmed Gohar Shahi (Fatima marriage hall) Part 01